Home lampy bakteriobójcze serii NBVE i NBV
wyprzedaz
Drukuj
1 32 4
  Lampy bakteriobójcze serii NBVE i NBV.
       
 

Dezynfekcja powietrza i powierzchni promieniami ultrafioletowymi UV-C

Promieniowanie ultrafioletowe UV należy do falowego promieniowania elektromagnetycznego, podobnie jak promieniowanie rentgenowskie, fale radiowe czy światło.

Dla praktycznego zastosowania spektrum UV zostało podzielone na trzy obszary:

 UV-A - długofalowe 400 nm - 315 nm
 UV-B - średniofalowe 315 nm - 280 nm
 UV-C - krótkofalowe 280 nm - 100 nm

Promieniowanie grupy UV-A występuje w promieniach słońca. Dotyczy procesów fotochemicznych, pigmentaryzacji. Efekt erytemalny jest znikomy.
Promieniowanie grupy UV-B ma podstawowe zastosowanie w terapii. Tworzy prowitaminę D. Występuje tu efekt pigmentaryzacji i erytemalny.
Promieniowanie grupy UV-C posiada mocny efekt bakterio- i zarodkobójczy. Powoduje oparzenia skóry (Erytema) i zapalenie spojówek(efekt koniunktywalny).

Promieniowanie UV-C powstaje m. in. przy niskociśnieniowych rtęciowych wyładowaniach (promienniki bakteriobójcze). Promieniowanie o długości fali poniżej 200 nm tworzy ozon w powietrzu. Jest to zjawisko szkodliwe. Do wytworzenia promienników TUV zostało użyte specjalne szkło kwarcowe, które posiada wysoki współczynnik transmisji dla promieniowania bakteriobójczego, przy czym szkło to absorbuje niepożądane promieniowanie UV o długości fali poniżej 200 nm. Zatem promienniki TUV wytwarzają znikomą ilość ozonu i to tylko podczaspierwszych 100 godzin świecenia.

proces oczyszczania powietrza

Skażone powietrze w sali bez lamp bakteriobójczych

proces oczyszczania powietrza

Proces oczyszczania promiennikami wewnętrznymi i zewnętrznymi (powietrze i powierzchnie) lampy bakteriobójczej przepływowej z zewnętrznym promiennikiem serii NBVE 60/30 lub NBVE 110/55.

Stwierdzono, że największy efekt bakteriobójczy występuje przypromieniowaniu o długości fali od 250 do 270 nm. Mechanizm bakteriobójczy polega na absorbowaniu przez kwasy nukleinowe i białka energii promieniowania UV-C, która wzbudzając reakcje chemiczne w jądrach zabija mikroorganizmy.

Zastosowane promienniki TUV maksimum swojej "mocy bakteriobójczej" posiadają właśnie w zakresie 250 do 270 nm.

wykres działania lamp bakretiobójczych

A - największy efekt bakteriobójczy osiągany jest przy promieniowaniu w zakresie długości fal od 250 do 270 nm
B - krzywa absorpcji kwasów nukleinowych
C - promieniowanie kosmiczne wyładowań niskociśnieniowych rtęci

 

Przeznaczenie:

Stosowanie lamp bakteriobójczych serii NBVE i NBV jest jedną z najskuteczniejszych metod dezynfekcji powietrza i powierzchni. Urządzenia te emitują promieniowanie
UV-C o długości fali 253,7 nm. Promieniowanie to ma najsilniejsze właściwości biobójcze i nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje.

Ze względu na dużą skuteczność działania lampy bakteriobójcze serii NBVE i NBV wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie wymagana jest sterylność,
a od czystości mikrobiologicznej zależy jakość usług oraz bezpieczeństwo pacjentów
i personelu.

zastosowania lamp bakteriobójczych przepływowych serii nbve

Zastosowania:

  • szpitale (bloki operacyjne, gabinety zabiegowe, gabinety opatrunkowe, sale chorych, izbyprzyjęć, izolatki, brudowniki
  • przychodnie (gabinetyl ekarskie i zabiegowe)
  • labolatoria
  • apteki
  • przemysł farmaceutyczny, spożywczo-przetwórczy, kosmetyczny
  • hotelarstwo i gastronomia

zastosowania lamp bakteriobójczych

Szczegółowy opis sposobów i metod stosowania lamp bakteriobójczych zawiera instrukcja użytkowania lamp.

Dobór ilości i mocy lamp zależy od wielu czynników, jakich jak: wysokość pomieszczenia, jego kształt, wielkość współczynnika odbicia powierzchni (ścian) w pomieszczeniu, temperatura, wilgotność i stopień zapylenia powietrza, odporność drobnoustrojów. Wielość parametrów, które należy uwzględnić przy doborze uniemożliwia sformułowanie jednoznacznej, prostej regóły precyzyjnie określającej ilość lamp w konkretnym pomieszczeniu.
Z praktycznego punktu widzenia możemy przyjąć, że osiągniemy wystarczający stopień czystości mikrobiologicznej stosując:
- lampę 15W na pow. do 6 m2
- lampę 2x15W na pow. do 10 m2
- lampę 30W na pow. do 12 m2
- lampę 2x30W na pow. do 18 m2
W pomieszczeniu o wys. 2,5 do 3m w warunkach pokojowych.
W zależności od przeznaczenia pomieszczenia (sala chorych, gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, sala operacyjna) lampy włączamy na 2 do 8godz.
Aby uzyskać wyraźny efekt dezynfekcji powietrza w pomieszczeniu (np. między dwoma zabiegami) lampy włączamy na 15 do 20 minut.

 

 
   
   

 

 
 

French version

 
SALMED 2012
 
SALMED 2012
 

medica

 
 

certyfikat-01

 

raty

 

Jeśli chcesz zadać pytanie lub wysłać wiadomość
bezpośrednio
z naszej strony www

>>> kliknij tutaj <<<
otworzy się formularz kontaktowy

 
Lampy bakteriobójcze przemysłowe
ULTRAVIOL - negatoskopy / lampy bakteriobójcze / fotovita
lampy_przemyslowe-1
pl
 
Katalog-Lampy bakteriobójcze przepływowe NBVE
ULTRAVIOL - negatoskopy / lampy bakteriobójcze / fotovita
katalog-lampy-bakteriobojcze-przep2
pl
 
Katalog Lampy bakteriobójcze NBV bezpośredniego działania
ULTRAVIOL - negatoskopy / lampy bakteriobójcze / fotovita
lampy-bakteriobojcze-nbv-be
pl
 
Katalog-Nowy wygląd lamp bakteriobójczych przepływowych NBVE
ULTRAVIOL - negatoskopy / lampy bakteriobójcze / fotovita
katalog-nowy-wyglad-lamp-bakteriobo
pl
 
Katalog-Lampy bakteriobójcze przepływowe NBVE
ULTRAVIOL - negatoskopy / lampy bakteriobójcze / fotovita
katalog-lampy-bakteriobojcze-przep2
pl